1920X1080 Reklamation

Efter rejsen

Efter rejsen


Refundering

Der ydes ingen refusion for annulleringer foretaget efter rejsens påbegyndelse eller for din manglende udnyttelse af hele eller dele af bestilte eller inkluderede ydelser.


Reklamation

Har du brug for at reklamere over mangler, efter rejsens begyndelse, SKAL der straks tages kontakt til den lokale repræsentant på rejsen, så denne har mulighed for om muligt at udbedre manglen. Denne repræsentant vil på et krydstogt oftest være at finde i receptionen.

Kan manglen ikke afhjælpes, skal kunden reklamere direkte til Øster Lindet Rejser på telefon 7010 6343.

Det er dit ansvar at sørge for at den lokale leverandør (rederi, hotel, skib eller transfer) noterer din reklamation og at du får en kopi af notatet.

Hvis Øster Lindet ikke er blevet informeret om manglen og dermed ikke har haft mulighed for at afhjælpe denne på rejsemålet, vil det have indflydelse på eventuel kompensation.

Krav om kompensation som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt på rejsen, og som ikke er blevet afhjulpet på stedet, skal fremsendes skriftligt til info@osterlindet.dk senest 3 mdr. efter hjemrejse. I modsat fald mistes retten til at gøre krav gældende. Reklamationers behandlingstid er op til 8 uger.

Ved flyforsinkelser fremsendes krav direkte til flyselskabet.